محتوای گام اول دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری ( حسابداری ) 

استاندارد حسابداری شماره 3 نحوه شناسایی درآمد و مباحث مالیاتی کاربردی آن
استاندارد حسابداری شماره 4 آموزش نحوه شناسایی دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی و ذخایر
استاندارد حسابداری شماره 8 آموزش حسابداری موجودی ها، بهای تمام شده و نحوه انجام انبارگردانی در شرکت ها
استاندارد حسابداری شماره 9 آموزش نحوه حسابداری پیمان های بلند مدت
استاندارد حسابداری شماره 10 نحوه شناسایی کمک های بلاعوض دریافتی
استاندارد حسابداری شماره 11 نحوه حسابداری دارایی های ثابت مشهود و روش تجدید ارزیابی و آثار مالیاتی آن
استاندارد حسابداری شماره 13 نحوه شناسایی مخرج تامین مالی در بهای تمام شده دارایی ها
استاندارد حسابداری شماره 17 نحوه شناسایی دارایی های نامشهود خریداری شده و ایجاد شده در واحدهای تجاری
استاندارد حسابداری شماره 15 نحوه حسابداری سرمایه گذاری ها
استاندارد حسابداری شماره 16 نحوه تسعیر ارز و آثار مالیاتی آن
استاندارد حسابداری شماره 22 نحوه گزارش صورت های مالی میان دوره ای
استاندارد حسابداری شماره 26 نحوه حسابداری دارایی های زیستی
استاندار حسابداری شماره 35 مالیات بر درآمد و نحوه شناسایی مالیات انتقالی
استاندارد حسابداری شماره 36 و 37 ابزارهای مالی ، ارائه و افشا
استاندارد حسابداری شماره 43 درآمد قرارداد حاصل از مشتریان
بررسی استانداردهای مرتبط با تلفیق

دانیال محجوب
عبداله آزاد
علی هدایتی
سید محمد باقر آبادی
رضا طیبی
محمود آل حبیب
حمید خادم
فاطمه دادبه
الهام حمیدی
محمد قبول

توانایی فراگیران پس از گذراندن این بخش از دوره آموزشی 

92
آشنایی با ابزارهای مالی ، ارائه و افشا
83
آشنایی با حسابداری سرمایه گذاری ها
87
آشنایی با تهیه صورت جریان های نقدی
90
آشنایی با صورت های مالی

دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری بر اساس تفاهم نامه ای مشترک بین انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طراحی و برنامه ریزی شده است . در این دوره از اساتید خبره حسابداری در راستای بالا بردن سطح کیفی حسابداران گرامی استفاده شده است 

 

سرفصل های اصلی دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری

گام اول ( حسابداری )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٧٠ ساعت آموزش استاندارد شماره ۱ الی ٣٧ می باشد.

گام سوم ( مالیاتی )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٢٠ ساعت آموزش آشنایی با قانون جدید مالیاتی می باشد.

گام دوم ( حسابرسی )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٣ ساعت آموزش آشنایی با گزارش حسابرس می باشد.

گام چهارم ( قوانین )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ١٥ ساعت آموزش آشنایی قوانین حسابداری می باشد.