محتوای گام دوم دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری ( حسابرسی ) 

عنوان دوره آموزشی مدت زمانمدرس دوره
آشنایی با گزارش حسابرس

3

مهدی بیراموند
مهدی بیرانوند

توانایی فراگیران پس از گذراندن این بخش از دوره آموزشی 

88
آشنایی با سیستم اطلاعات حسابداری
91
آشنایی با حسابرسی عملیاتی و داخلی
86
آشنایی با حسابرسی داخلی 2
83
آشنایی با حسابرسی داخلی 1

دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری بر اساس تفاهم نامه ای مشترک بین انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طراحی و برنامه ریزی شده است . در این دوره از اساتید خبره حسابداری در راستای بالا بردن سطح کیفی حسابداران گرامی استفاده شده است 

 

سرفصل های اصلی دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری

گام اول ( حسابداری )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٧٠ ساعت آموزش استاندارد شماره ۱ الی ٣٧ می باشد.

گام سوم ( مالیاتی )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٢٠ ساعت آموزش آشنایی با قانون جدید مالیاتی می باشد.

گام دوم ( حسابرسی )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٣ ساعت آموزش آشنایی با گزارش حسابرس می باشد.

گام چهارم ( قوانین )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ١٥ ساعت آموزش آشنایی قوانین حسابداری می باشد.