محتوای گام سوم دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری ( مالیاتی ) 

عنوان دوره آموزشی بخش سوم ( مالیاتی )

مدت زمان

مدرس دوره
مروری بر قوانین کاربردی مالیاتی در خصوص مالیات شرکت ها 

6 ساعت

محمد قبول
مروری بر قوانین کاربردی مالیاتی در خصوص مالیات حقوق

2 ساعت

حمید خادم
نحوه تهیه، تکمیل و ارسال گزارش اظهارنامه ارزش افزوده

3 ساعت

کتایون تفرشی
نحوه تهیه، تکمیل و ارسال گزارش های فصلی خرید و فروش

3 ساعت

کتایون تفرشی
نحوه تهیه، تکمیل و ارسال اظهار نامه مالیاتی

3 ساعت

کتایون تفرشی
آشنایی با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

6 ساعت

فاطمه هادلوند
فاطمه هادلوند
حمید خادم
محمد قبول

توانایی فراگیران پس از گذراندن این بخش از دوره آموزشی 

94
آشنایی با قانون جدید مالیات
87
آشنایی با گزارش های فصلی
91
آشنایی با اظهارنامه ارزش افزوده
92
آشنایی با مالیات شرکت ها

دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری بر اساس تفاهم نامه ای مشترک بین انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طراحی و برنامه ریزی شده است . در این دوره از اساتید خبره حسابداری در راستای بالا بردن سطح کیفی حسابداران گرامی استفاده شده است 

 

سرفصل های اصلی دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری

گام اول ( حسابداری )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٧٠ ساعت آموزش استاندارد شماره ۱ الی ٣٧ می باشد.

گام سوم ( مالیاتی )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٢٠ ساعت آموزش آشنایی با قانون جدید مالیاتی می باشد.

گام دوم ( حسابرسی )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٣ ساعت آموزش آشنایی با گزارش حسابرس می باشد.

گام چهارم ( قوانین )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ١٥ ساعت آموزش آشنایی قوانین حسابداری می باشد.