محتوای گام چهارم دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری ( قوانین ) 

آشنایی با وظایف هیات مدیره در قانون تجارت
آشنایی با الزامات برگزاری مجامع عمومی در شرکت های سهامی طبق قانون تجارت
آشنایی با وظایف حسابداران در خصوص قانون مبارزه با پولشویی
آشنایی با قوانین بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامات افشای شرکت های بورسی
آشنایی با مقررات سازمان بورس در خصوص حاکمیت شرکتی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی

فاطمه دادبه
حسن اسماعیلی
احسان شمس

توانایی فراگیران پس از گذراندن این بخش از دوره آموزشی 

83
آشنایی با قوانین بورس و اوراق بهادار
94
آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی
96
آشنایی با الزامات مجامع عمومی
93
آشنایی با وظایف هیات مدیره

دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری بر اساس تفاهم نامه ای مشترک بین انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران طراحی و برنامه ریزی شده است . در این دوره از اساتید خبره حسابداری در راستای بالا بردن سطح کیفی حسابداران گرامی استفاده شده است 

 

سرفصل های اصلی دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری

گام اول ( حسابداری )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٧٠ ساعت آموزش استاندارد شماره ۱ الی ٣٧ می باشد.

گام سوم ( مالیاتی )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٢٠ ساعت آموزش آشنایی با قانون جدید مالیاتی می باشد.

گام دوم ( حسابرسی )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ٣ ساعت آموزش آشنایی با گزارش حسابرس می باشد.

گام چهارم ( قوانین )

وبینار آنلاین مربوط به این بخش شامل ١٥ ساعت آموزش آشنایی قوانین حسابداری می باشد.